Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam 38 květových esencí Dr. Bacha

 

 

Níže - na konci tohoto zkráceného textu - je podrobnější rozpis jednotlivých esencí

 

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stále stejnou chybu
Chicory - Čekanka obecná - máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi
Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
Pine - Borovice lesní - máte neustálé výčitky svědomí a pocity viny
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - neustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory
Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
Vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám
Wild Oat -Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatičtí, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť" osudu

 

Podrobnější rozpis 

 

Uvádím negativní projevy daných emocí, esence Vám pomohou zvládnout je, porozumět a vidět věci v jiném světle.

1. Řepík lékařský - AGRIMONY - veselí, pohodoví a zdánlivě bezstarostní lidé, kteří schovávají obavy a starosti pod usměvavou tváří. Avšak jsou-li sami, objevují se starosti, problémy a obavy. Problémy drží v sobě. Proto jsou neradi sami. Otázky na své starosti odbývají s úsměvem a zlehčují je. („To nestojí za řeč, pojďme se bavit o něčem jiném.")
2. Topol osika - ASPEN - strachy, obavy a předtuchy, které nelze definovat. Člověk se může třást. Uvažuje „něco se stane" Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomněl, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami.
3. Buk lesní - BEECH - netolerantní, kritický vůči druhým, je přesvědčený, že všechno dělá správně. Druhý ať udělá cokoliv, je to špatně. Chybí jim soucit a porozumění k ostatním lidem s jejich chybami. Má na všechno své argumenty.
4. Zeměžluč - CENTAURY - slabá vůle, podřízenost, nedokáže říci „ne" - má pocity viny. Nedokáže odmítnout pomoc, nechává se ostatními využívat. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali své vlastní přání a nápady. Jsou obvykle tiší, plaší a jemní.
5. Rožec - CERATO - nerozhodnost, nejistota ve vlastním rozhodnutí. Neustále hledá radu a potvrzení svých úsudků u druhých lidí. Často jsou zavedeni špatným směrem. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a opět se ptá všude okolo sebe. Nakonec to udělá tak, jak chtěl on sám, ale ztratí spoustu energie a času.
6. Slíva třešňová - CHERRY PLUM - Hysterie, strach, že udělá něco ošklivého, že vypění. Vhodná pro choleriky. Tzv. „poslední kapka" kdy už člověk má strach, že provede opravdu nějakou pohromu. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je dobrá pro děti, které trpí záchvaty vzteku a křiku.
7. Poupě kaštanu - CHESTNUT BUD - nepoučitelnost z vlastních chyb, které se neustále opakují. Nepoučí se ani z chyb, které vidí u druhých. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (např. partner podobného typu, podobná práce, atd.) nejsou schopni se posunout ve svém životě vpřed. Pro notorické začátečníky (učení jazyků, cvičení, hubnutí apod.) Neustálý stav poupěte. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině.
8. Čekanka obecná - CHICORY - manipulace, sobecká panovačnost, citový vyděrač. Musí mít pocit, že je má někdo rád. Vyžadují neustálou pozornost. Touha vlastnit druhého a kontrolovat. Chtějí, aby ti, které milují, jim byli neustále na blízku. Často je typickým příkladem rodič, který se nevyrovnal z odchodem dětí z domova. Nebo pro děti, které vyžadují neustále blízkost rodičů. Pokud jim plány nevyjdou, jsou schopni předstírat i vážnou nemoc, pláčou.
9. Bílá lesní réva - CLEMATIS - Zasnění, neteční lidé. Jsou duchem nepřítomni, nejeví přílišný zájem o současný život, přítomnost. Zapomíná a nepamatuje si detaily. Často sní o ve svém vlastním světě fantazie, sní o budoucnosti. Často usíná, spí dlouho, je ospalý. Pro ženy, které nemohou otěhotnět a neustále sní o dítěti. Nerad se hádá. V nemoci se snaží málo. Mají spoustu nápadů i talentů, ale nejsou dostatečně uzemnění, aby je mohly uskutečnit.
10. Plané jablko - CRAB APPLE - Čistící esence. Pomáhá přijmout své tělo takové jaké je se všemi potřebami. Vhodné pro mladé v pubertě, kdy se jejich tělo mění. Pomáhá při anorexii a bulimii. Nenávist a ošklivost své osoby. Posedlost být čistý, puntičkářství, neustále uklízení a pocit čistoty sebe a domova. Zabývá se malichernostmi a detaily. Např. kontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.
11. Jilm - ELM - negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní, a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení. Nedokáže nával práce odmítnout.
12. Hořec podzimní - GENTIAN - sklíčenost, pochybnosti, melancholie, ztráta odvahy. Sklíčenost ze známé příčiny. Pomáhá zvládat mírné formy depresí, které se objevují, když se věci nedaří, když se během uzdravování zhorší zdravotní stav apod. Snadno odraditelný a sklíčený v případě jakéhokoliv zpoždění nebo zhoršení stavu.
13. Hlodaš - GORSE - beznaděj, vzdali se víry, že se pro ně ještě něco dá udělat. Člověk má „vyhaslé“ oči, bez jiskry. Do beznaděje Hlodaše se člověk může dostat, když je nemocný a lékaři mu sdělili, že se již nedá nic dělat. Nebo když vyzkoušel různé léky a terapie a žádná mu nepomohla. Typickou větou takové osoby je: „Stejně s tím nic neudělám." „Mně už nic nepomůže." Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Nevyzkouší jiné metody.
14. Skotský vřes - HEATHER - přílišné zaměření na sebe, mluví jen o sobě já, já já. Jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoliv na počkání vyprávět o svých starostech. Hovoří blízko do tváře. Nenechají druhou osobu vykládat o jejích potížích, neboť je nezajímají. Hypochondrie. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat.
15. Cesmína ostrolistá - HOLLY - nenávist, závist, pomstychtivost, žárlivost, podezření, zlost na druhého, žádné odpuštění. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence.
16. Zimolez kozí list - HONEYSUCKLE - žije v minulosti, hovoří o minulém životě, jaké to bylo, stýskání po minulých časech, nostalgie. Znovu prožívá minulé děje. Pomáhá lidem, co uvízli v minulosti a nežijí přítomný čas. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat, např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu. Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor, a stále se jim stýská po domově.
17. Habr - HORNBEAM - mentální únava, pocit „pondělního rána", nechuť a oddalování věcí, které má udělat. Pochybuje o tom, zda zvládne práci, která ho ten den čeká. Nemají dostatek sil, aby nosili břemeno života, a každodenní záležitosti se jim zdají být příliš velké na to, aby je splnili. Oddaluje věci a dlouho mu trvá, nežli s prací začne. Nicméně jakmile jednou začne, práce mu jde od ruky a zjišťuje, že svou práci lehce zvládne. Chybí mu nadšení, spánek ho neosvěžuje. Může pomoci lidem, kteří se zotavují z nemoci a pochybují o tom, zda budou mít dost síly k vyléčení se.
18. Netýkavka žlázonosná - IMPATIENS - Nervozita, netrpělivost, lidé jsou rychlí v činech, myšlení, rychle jí, myslí, chodí. Vadí jim pomalost kolegů. Proto si raději všechno dělají sami svým tempem. Mají tendence dokončovat věty, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění.
19. Modřín - LARCH - nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra, nevěří si. Ostatním přeje to nejlepší, ale o sobě neustále pochybuje. Pomáhá zvládat nedostatečnou sebedůvěru před zkouškami, pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Lidé, kteří Modřín potřebují, jsou často velice schopní a talentovaní, ale chybí jim sebedůvěra k tomu, aby se o cokoli vůbec pokusili. Předem očekávají neúspěch. Výsledkem mohou být i deprese.
20. Kejklířka skvrnitá - MIMULUS - strach, fobie ze známých věcí, strach ze skutečných věcí, pojmenovatelných. Strach ze tmy, samoty, o práci, nehody, chudoby, pavouků, neštěstí atd. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem. Tajně a tiše si nesou svou hrůzu, nejsou schopni o tom s ostatními volně hovořit.
21. Divoká hořčice - MUSTARD - deprese bez důvodu, která se objeví jako těžký mrak. Nemá důvody, nemá logiku. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.
22. Dub - OAK - vytrvalý bojovník, co nepřestává bojovat a přehlíží svoji únavu, nemoci a strasti. Nedokáže odpočívat, když vidí kolem sebe nějakou práci. Má tendence ignorovat potřeby svého těla, dělá dojem, že je silný, ale uvnitř je naprosto zhroucený. Má pocit nepostradatelnosti (práce, firma, rodina) žádná dovolená. Pokud se necítí dobře a je nemocný, nepřestává usilovat o své zdraví, bojuje.
23. Oliva - OLIVE - vyčerpanost, únava jak fyzická, tak i psychická. Vyčerpání až k slzám. Může následovat po dlouhé namáhavé práci, po těžké nemoci, po těhotenství, porodu. Únavový syndrom. Může pomoci při nespavosti, která je daná dlouhotrvajícím vyčerpáním a únavou, kdy je člověk natolik přetažený, že prostě usnout nemůže. Oliva mu dá jakýsi souhlas k tomu, aby si odpočinul a usnul.
24. Skotská sosna - PINE - pocity viny, výčitky svědomí. Lidé se často omlouvají a trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života. Tvrdě pracují, obviňují se často.
25. Červený kaštan - RED CHESTNUT - strach o naše blízké, milované, příbuzné. Přílišná obava, přehnaný strach, že se jim něco stane hrozného. Všechno zveličují a hned vidí to nejhorší. Také si dělají starosti s problémy druhých lidí. Často se nebojí o sebe samotné, ale kvůli těm, na nichž jim záleží, mohou velice trpět, často se vciťují do toho, že se jim stane něco ošklivého.
26. Devaterník penízkovitý - ROCK ROSE - obsažena v krizové esenci. Strach, hrůza, děs. Člověk znehybní hrůzou. Tento stav se často vyskytuje, jsme-li svědky nebo účastníky nehod, nebo když si uvědomíme, že nechybělo málo a mohlo se stát neštěstí. V tu chvíli se může opožděně dostavit hrůza, kterou Devaterník penízkovitý dokáže vyrovnat. Jeho negativní stavy se také mohou objevit uprostřed noci, kdy se probudíme z velice ošklivého snu nebo trpíme-li nočními můrami.
27. Voda z léčivých pramenů - ROCK WATER - sebepopření, perfekcionalismus, sebepotlačení, touha po vlastní dokonalosti. Člověk je na sebe příliš tvrdý a přísný, má na sebe nepřiměřené nároky, chce být ve všem dokonalý. Upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Nejsou hraví a spontánní. Nevnucuje ostatním své názory, ale doufá, že si ostatní vezmou příklad. Nepřijímá pochvalu. Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby.
28. Chmerek roční - SCLERANTHUS - nejistota, nerozhodnost. Nedokáže se rozhodnout mezi dvěma věcmi. Neptá se druhého na názor či radu, svou volbu přebírá sám v sobě. Může velice trpět a jeho nerozhodnost v něm může vytvářet veliké napětí. Neustále zvažuje. Pomáhá při výkyvech nálad, klimakteriu, PMS, lidem, kterým je na cestách nevolno. Obvykle tiší lidé, kteří si nesou svou potíž sami a netíhnou k povídání s ostatními.
29. Snědek okoličnatý - STAR OF BETHLEHEM - obsažena v krizové esenci. Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat - ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva, rozchod, apod.
30. Jedlý kaštan - SWEET CHESTNUT - extrémní mentální trápení, zoufalství, skleslost, kdy má člověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nic pěkného nečeká. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh. Kladou si otázku „Proč?". Mají pocit, že došli na hranice toho, co se dá snést.
31. Sporýš lékařský - VERVAIN - přílišné nadšení, fanatismus. Člověk je zvídavý, všechno ho zajímá, ale brzy přejde. Jsou to lidé, kteří mají své pevné zásady, které neradi a těžko mění a opouštějí a jsou velice citliví na nespravedlnost. A je naprosto jedno, zdali se jich to týká nebo ne, ale mají silný pocit, že musí něco udělat a říci, aby se nastolilo právo. Mají spoustu zájmů a koníčků, vše dělají s nadšením. Hyperaktivita. Chtějí ve svém nadšení druhé předělat dle sebe a svých zásad a víry. Mohou trpět nedostatkem spánku, neboť jejich mysl je stále zaneprázdněná, nebo pro své přílišné nadšení a své plány ani nejsou schopni odpočívat. Když se věci nedaří, jsou frustrovaní a snadno se podráždí.
32. Vinná réva - VINE - dominantní, despotický až tyranský. Poroučí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost. Umí ubližovat i týrat.
33. Vlašský ořech - WALNUT - přecitlivělost, nepřijetí změny v životě např. začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění, opuštění od partnera atd. Zároveň je tato esence považována za průlomce spojení - je výbornou esencí, když chce člověk např. přestat kouřit či jíst čokoládu. Pomáhá terapeutům nebrat si problémy klientů jako osobní. Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu Vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti strhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě.
34. Žebratka bahenní - WATER VIOLET - pyšní, vzdálení lidé, povýšení nad ostatní, nekomunikativní. Jsou rádi sami, introvertní. Téměř nemají názor na druhé. Neradi rozebírají své osobní věci s ostatními. Jdou si vlastní cestou. Neseznamují se, jsou seznamováni. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost.
35. Bílý kaštan - WHITE CHESTNUT - nechtěné myšlenky, co krouží hlavou a nejdou zastavit. Mentální dohady, vyvolávají obavy, vrací se a zapříčiňují mentální mučení. Člověk v hlavě vymýšlí scénáře, tisíce možností. Velice často je jeho negativní stav příčinou nespavosti (i když ne vždy), neboť když si člověk lehne a zavře oči, místo aby usnul, začne se mu v hlavě přehrávat uplynulý den, rozhovor, který měl, nebo který ho čeká a vymýšlí jeho různé varianty, nebo je jeho mysl zaneprázdněna ustrašenými myšlenkami.
36. Sveřep větevnatý - WILD OAT - nerozhodnost, nejistota ohledně životní cesty. Člověk stojí na křižovatce života a neví, jakým směrem se dát. Lidé často vyzkoušejí několik zaměstnání, studují několik škol, zkoušejí nové věci, ale po nějaké době, je to začne nudit a jsou nespokojeni. Uvědomují si, že jim život utíká, a to v nich vyvolá frustraci. Často mají mnoho talentů a zájmů, jenom nejsou schopni se rozhodnout a uvědomit si svou životní cestu. Pomáhá studentům a dětem při výběru školy.
37. Planá růže - WILD ROSE - apatie, rezignace, člověk rezignoval na svůj život. Osoba v jejím negativním stavu bere život a jeho události takové, jaké jsou. I když se jí třeba nelíbí dané okolnosti a stav jejího života, není schopna s tím cokoli udělat, protože věří, že to je osud, a že se s tím nedá nic dělat. Lékařské výroky typu „musíte se s tím naučit žít" snadno přijímají a nesnaží se svůj stav jakkoli změnit. Díky své rezignaci a sklonu hovořit monotónním hlasem jsou považováni za nezajímavé společníky.
38. Žlutá vrba - WILLOW - pesimismus, zatrpklost, zahořklost, plačtivost. Je ukřivděný, sebelítostivý, vše vidí černě (počasí, rodina, zdraví). Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje. Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.
39. Krizová esence - obsahuje 5 esencí. Jak již její název napovídá, slouží k harmonizaci jakýchkoli krizových situací, jakými jsou například úmrtí, nehody, návštěva zubaře, před zkouškami, pohovor, hádka, tragické nehody, stav po obdržení špatné zprávy, operace apod. Doporučuji mít esenci doma! Aplikují se 4 kapky do nápoje a pozvolna upíjet.
 + (nově) Krizová esence na spaní
Statistiky jasně ukazují, že více než polovina lidí má zkušenost s nespavostí a více než jedenkrát vyzkoušela chemický lék na nespavost…