Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy duší

 

 
 
 
DUŠE BLOUDÍCÍ
 
Duše, které neustále hledají své místo, naplňuje je nerozhodnost, je to nepochopení svého bytí na Zemi. Tyto duše jsou plné neklidu, samy sebe nezvládají, a protože nepochopí nic v bytí na Zemi i po smrti dlouho bloudí v pozemském bytí a pohlížejí na průběh života už po životě. Jsou jim ukázány příklady správného žití na Zemi, přijetí života a teprve až tato duše pochopí, může přejít do duchovních úrovní a čekat na další inkarnaci, aby mohla skutečně prožívat život na Zemi jako vzácný dar.
 
DUŠE SAMOLIBÁ
 
Duše, která se zdá v pozemském bytí dobrá, je klidná, vyrovnaná, je ochotna trochu pomoci, je dobrá, pokorná, ale není plně žitá! JE to duše, která raději nic moc nechce, nikam moc nejde, jen v koutku svého bytí klidně žije. Pokora však není v pohodlnosti!!!
Člověk má žít naplno, nebát se překážek, přítěží, zkoušet něco nového. Takováto duše se řídí mottem: " kdo nic nedělá, nic nezkazí". I tato duše po opuštění pozemského bytí ještě zůstává v pozemských úrovních. Je jí ukázáno, kde měla možnost pomoci, poradit a volila raději únik a stažení se do sebe. Nic neřešila, nesnažila se být nápomocna. Tento typ duší pak často pomáhá žijícím v různých situacích. Jsou to chvíle, kdy máme pocit, že nás něco varuje, zastavuje - jsou to pomocné duše, které teď jsou ochránci žijících a snaží se pomoci tam, kde jako člověk dříve selhaly. Až je správný čas a skutků pomoci dostatek, teprve pak může tato duše odejít z pozemského bytí do duchovních úrovní duší.
 
DUŠE NEVYSLYŠENÁ
 
Duše lidí, kteří mají neustále potřebu naříkat, stěžovat si, mají pocit, že je nikdo neslyší a své problémy často zveličují. Tito lidé, nebo duše si vůbec života jako nejcennějšího daru Boha neváží! Často si tato duše v utápění a naříkání sama vezme život a odchází předčasně ze života. Teprve pak si uvědomí velký omyl, který však nelze vzít zpátky. Tyto duše se velmi proviní svým skutkem proti Vesmírným Zákonům a Boží vůli. Právo na život, jeho vznik i konec nepodléhá našim přáním! Je pevně dán a určen podle velmi přísných Karmických Zákonů!
Tyto duše velmi dlouho pobývají v pozemském bytí!! Jsou jim ukázány krásy života na Zemi, šance napravit své chyby. Na příkladech žijících lidí jsou jim ukázány příklady lásky, radosti a štěstí, které je možno v životě nejen dávat, ale pak také dostávat zpět. Tyto duše pak pláčou nad svým promrhaným životem v nelibosti a nelásce. Nic však nelze vzít zpět. Tyto duše jsou pak ale svědomitými žáky v nadpozemských úrovních duší. A velmi pokorně čekají na svou novou šanci, aby mohly plně prožívat to, co pochopily a čemu se naučily v nadpozemských úrovních.
 
DUŠE PRÁZDNÁ
 
Typy lidské duše, která cítí nenaplněnost svého života, i když má a dostává vše potřebné, nenaplňuje ji to. Je to však proto, že tato duše ztratila během svého putování pravé naplnění duše - a to je Světlo a láska.
Svým nesprávným jednáním a upřednostňováním hmotných hodnot, pak tyto dostává, avšak cítí se nešťastná a prázdná. Tato duše hledá v pozemském bytí, co ztratila a často málokdy pochopí, že svou vlastní vůlí v rozhodnutí naplňovat druhé Světlem a láskou se Světlo a láska k ní navrátí. Často však celý život proběhne v hledání a vnitřní prázdnotě. Druhé duše to z ní cítí a soucítí s ní, avšak pomoci nemohou. Po opuštění fyzického těla ještě dlouho tyto duše hledají pocit vnitřního štěstí, který ani v duchovních úrovních jim není dán, neboť´si ho ještě nezasloužily. Pokud nenajdou v sobě sílu najít pravé hodnoty lidského žití na Zemi, nepřijmou je hluboko do sebe, jejich cesta je zdlouhavá.
 
DUŠE HLEDAJÍCÍ
 
To jsou duše čisté, láskyplné, naplněné touhou poznání a hledání pravdy života a dění ve Vesmíru. Jsou plně naplněny a neumdlévají na svém putování. Přijímají vše s láskou, pokorou, vděčností a věří, věří v nekonečný koloběh života na Zemi a ve Vesmíru.
Neustále jdou v životě vpřed, cestou poznání a hlavně konání. Hledají nekonečnost lásky, dobra, pomoci a Světla, aby je mohly rozdávat a naplňovat život svůj i druhých.
Po splnění jednoho úkolu nebojí se jít dál a tak neustále poznávají nové a nové zkušenosti a zázraky života. I smrt přijímají v pokoře, neboť věří nekonečné putování duší i po smrti.
Věří, že i v nadpozemském bytí mohou stále hledat a objevovat nové pravdy života. Tyto duše mají velkou pomoc z duchovního světa jak v životě na Zemi, tak i po jeho skončení. Jsou to poslové, kteří pomáhají přivést zpět na Zem pochopení života, jeho smyslu, jeho naplnění čistou láskou, pravdou a dobrem.
 
DUŠE PŘIPOUTANÁ
 
Typ duše, který není svobodný. Neustále silně k něčemu, nebo někomu připoutaný. Jsou to dva rozdílné typy. Buď z vlastní vůle připoutaná - k něčemu, nebo někomu. Závislá na někom nebo něčem.
Nebo typ druhý - připoutaná někým, nebo něčím proti své vůli. Tento typ je svázaný!! Ztratil veškerou svobodu, mnohdy i samostatnost - nedokáže sám bez pomoci druhého něco udělat, pro něco se rozhodnout. V pozemském bytí je zkouškou překonání tohoto problému často násilné odtržení a je jen na dané duši zda situaci zvládne a rozhodne se pro svobodu, samostatnost. Posílí svou odvahu a nebojácnost. Mnohdy však problém přetrvává i po smrti.
Duše se dlouho pohybuje v přítomnosti toho, k čemu připoutána byla. Nebo ji nadále osoba žijící k sobě poutá a duše nemůže svobodně odejít. Je to velmi bolestivé pro obě strany a často se stává, že i v dalším životě mají tyto duše pak vyměněny role - připoutaný se stává připoutávajícím - a připoutávající se stává připoutaným!!!
Svoboda a volnost je jeden z důležitých Vesmírných Zákonů, který je třeba dodržovat v životě.
Dávat s láskou svobodu a volnost druhému.
 
 
I. B. 2007
Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.